Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 531 517

DSE, DSK

Az egyesület neve: „BAROSS " Diáksport Egyesület
Az egyesület rövid neve: „BAROSS” DSE

Az egyesület célja, tevékenysége, feladata


Az egyesület célja:- az önszerveződés alapján- tagjai egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási és sportversenyeken történő részvételi lehetőségek biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az Egyesület ösztönzi és szervezi a szabadidő-és tömegsportba való bekapcsolódást, lehetőségeihez képest támogatja tagjait a helyi  és mások által szervezett sport rendezvényeken való részvételben, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítését a mindennapi életbe, az egészséges életmód kialakítását és megtartását, a környezettudatos magatartás kialakítását.
Támogatja a szakgimnázium dolgozóinak , diákjainak és családjai együtt szórakozását és közös sportolását.

Az egyesület célja továbbá, hogy tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös  rendezvényeken és sportedzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, lehetővé tegye a Baross Szakgimnáziumban a dolgozók és a diákok szabadidős tevékenységének  biztosítását, az ifjúság természetes kulturális és  mozgásigényének kielégítését, fizikai állapotának javítását, az egészséges életmódra való nevelését.


 Az egyesület feladata: Az egyesület céljainak széles körben történő megismertetése.

Az egyesület tevékenysége:  Az egyesület céljának megfelelően az alábbi közhasznú  tevékenységeket fejti ki:

  • kapcsolatteremtés, szükséghez képest együttműködési megállapodás kötése állami, társadalmi, egyházi, gazdálkodó és egyéb szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel,

  • kapcsolat létrehozása hasonló jellegű külföldi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel,

  • kiadványok megjelentetése,

  • felmérések végzése saját elhatározásból vagy felkérésre,

  • az Egyesület tagjainak lehetőség szerinti anyagi támogatása.

A lakosság  testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és edzési igényeinek érdekképviselete, érdekvédelme. Tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, egészséges életmód, a lakossági sport ismeretterjesztése terén. Tevékenysége kiterjed sportversenyek ,  rendezvények szervezésére és lebonyolítására is.

Az egyesület a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontjaiban foglalt, az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, sportfinanszírozást, valamint a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatásának biztosítását látja el.